Animációs játszóház & karaván

Tapasztaljuk, hogy egyre nehezebb a televízión, okostelefonos applikációkon, videojátékokon felnőtt gyerekeket kreatív alkotásra ösztönözni. A hagyományos rajztanfolyamok pedig képtelen megszólítani azokat, akiknek szerényebb a rajzkészségük. Az animációsfilm-készítés változatos világa azonban rendkívül ösztönzőleg hat a gyerekek kreatív képességeire. A játszóház során a gyerekek nem csupán passzív nézői a mozgóképeknek, hanem maguk is alkotókká válnak. Az élményalapú foglalkozások célja, hogy a résztvevők megismerjék az animációs technikák alapjait, és a műhelymunka során elsajátított ismeretekkel felvértezve akár otthon is belevágjanak kisfilmek készítésébe.

Az animációsfilm-készítés folyamata a rajzolás mellett többféle készséget, képességet és kompetenciát is fejleszteni tud: a történetmesélést, a vizuális világ alakításában és a hangalkotásban való jártasságot, a digitális kompetenciát.  Sokszor úgy tűnik, a gyerekek kizárólag a számítógépes játékokon keresztül kapcsolódnak a digitális világhoz, amely során kizárólag egy végtermék fogyasztói lesznek, ám a foglalkozások során a digitális eszközöket (kamera, digitális rajztábla, animációs és vágóprogramok) megtanulják tudatosan és kreatív módon használni. Ezzel egyidejűleg a hagyományos, kézzel fogható anyagok használata révén a nem virtuális világba is „visszavezetjük” őket. Az animációs alkotás különlegessége az is, hogy nem a legszebb és legprecízebb rajzok készítése a legfontosabb, hanem, hogy az animációs mozgatás „kifejező” legyen, amely révén a gyerekek el tudnak mesélni egy általuk kitalált történetet.

Az animáció egyfajta „türelemjáték”, így a digitális és kulturális kompetencián túl számtalan más terület, az összpontosítás, a figyelem, a koncentráció fejlesztésére is alkalmas. A gyerekeknek aprólékosan tanulmányozniuk kell az egyes mozgássorokat, hogy aztán azokat több fázisra bontsák, majd újra alkossák az animáció eszközével. Tapasztalataink szerint a tanulási nehézségekkel, figyelemzavarral vagy Asperger-szindrómával küzdő tanulók számára is komoly sikerélményt jelent, hogy az elejétől a végéig részt tudnak venni az alkotás folyamatában. Az intenzív koncentrációval járó munka hatására sokkal fogékonyabbak lesznek a környezetükben zajló apró történésekre is. Az animációkészítés aprólékossága révén a gyerekekben tudatosul az  is, hogy mennyi munka van akárcsak egyetlen másodpercnyi mozgóképben is, így fejlődik a vizuális értésük és értékrendjük, mely rendkívül fontos abban, hogy megfelelően tájákozódjan az őket körülvevő töménytelen képi tartalom között.

Akár már egy rövid foglalkozás is segíthet, hogy a gyerekekből értő médiafelhasználó váljon, miután megismerték, hogy miként mozdulnak meg a képkockák, és kelnek életre az állóképek, és akár azt is, hogy miképp lehet a filmképen csalni, egy történetet többféle perspektívából megmutatni, azaz megtapasztalják a mozgókép manipulációs erejét is.
Mindemellett a filmkészítés, így az animáció is csapatmunka, amely során mindenki a saját egyéniségéhez leginkább illő részfeladatban ki tud teljesedni. Az egyes munkafolyamatok során a gyerekeknek egymással kooperálva kell közösen döntéseket hozniuk. Az oktatóink szerepe, hogy minden gyerek számára segítsenek megtalálni a korához, érdeklődéséhez és személyiségéhez leginkább illő feladatot.

A kreatív foglalkozásokon ötvözzük a hagyományos, analóg technikákat a digitális eszközökkel. Az előbbit fontosnak tartjuk a kézügyesség fejlesztése miatt, míg a számítógépes programoknak köszönhetően a gyerekek kreációi szinte valós időben, a szemük előtt kelnek életre.

Sokan az animációt kizárólag a rajzfilmekkel azonosítják, ám ugyanúgy gyurmával, bábokkal, legkülönfélébb tárgyakkal és a természetben előforduló anyagokkal is különleges mozgó alkotásokat lehet létrehozni. A tapasztalt animátorok és művészpedagógusok segítségével a gyerekek olyan hagyományos technikákkal is megismerkednek, mint a pörgetős füzetek, az életkerék (zoetróp), a papírkivágásos, a tárgy-, illetve a homokanimáció, vagy a pixilláció. Ezek az ősi technikák jelentik a legmodernebb animációk technikai alapjait, így a résztvevő gyerekek a kortárs mozgóképek értő, aktív nézőjévé tudnak válni. 

A Primanima animációs játszóháza és mozgó animációs zenekara, a karaván ezek mentén igyekszik minden foglalkozásának tervét kialakítani a legkisebbek és a legnagyobbak számára is. Hosszú évek óta indulunk tavaszi “turnéra” karavánunkkal, hogy olyan helyekre is el tudjuk vinni az animáció készítésének csodáját, ahol nincs annyi lehetőség találkozni vele. Emellett pedig más fesztiválokon, kulturális intézményekben, mozikban hangoljuk be az orchestrát, ahová tematikus foglalkozásokkal készülünk.

No articles found

Mélyedj bele!

Jelentkezz grafikai-festészeti foglalkozásra, risográfiával, linó- vagy fametszéssel kapcsolatos csoportos alkotómunkára!

HUN
ENG